Așezare

Municipiul Huși, așezat in partea de est a României la intersecția paralelei 46 ,41′ cu meridianul 28 , 03′ longitudine estica, este situat in depresiunea cu același nume in zona de contact a Podișului Central Moldovenesc cu Dealurile Fălciului, la o altitudine de 120m, împrejmuit de dealuri nu abrupte ci armonice, plantate cu vii. Poziția deosebita in care este amplasat, ca într-un potir uriaș, i-a atras denumirea de „orașul dintre vii”. Urbea se afla pe drumul european E 581, care face legătura prin Vama Albita cu Republica Moldova.
…vecini, potențial

Fosta reședința a județului Fălciu, Hușul este actualmente unul din municipiile județului Vaslui, cu o populație de circa 26.000 locuitori. Temperatura medie anuala este de 9,5 C cu o amplitudine medie de 25,5C in luna iulie si -3,8 C in luna ianuarie. Printre colinele ce-l împrejmuiesc (dealul Dobrina, dealul Corbu, Ochi, Volosenisi Rusca) se scurg pana la unire pâraiele Sara si Turbata. Acestea izvorăsc din dealul Lohan, dând naștere pârâului Răiești, care la rândul lui se unește cu Drăslavațul, formând pârâul Huși. Înconjurat de comunele: Duda-Epureni, Stănilești, Pădureni, Crețești, Tătărani si Bunești-Averești, orașul are din punct de vedere economic un efectiv potential agricol. Noua structura a formei de proprietate (in totalitate privata) prognozează o tendința de dezvoltare a industriei ușoare (textile si încălțăminte).

 

 

Indicații de navigare

Suprafața totală a Municipiului Huși este de 6.398,34 ha aceasta reprezentând suprafața administrativă. Suprafața intravilană în 2013 era de 1.303 ha, reprezentând 20,36% din suprafața totală. Municipiul Huși este al treilea oraș ca mărime din județul Vaslui după Bârlad și Municipiul Vaslui, acesta din urmă având suprafața administrativă de 6.844,25 ha.

Populația stabilă a Municipiului Huși la 1 ianuarie 2014 era de 28.660 de persoane, conform Institutului Național de Statistică. La Recensământul Populației și Locuințelor din 2011, Municipiul Huși avea o populație urbană stabilă de 26.266 de persoane. Municipiul concentrează 6,35% din populația urbană stabilă totală a județului Vaslui, 0,77% din populația Regiunii Nord – Est și 0,13% din populația României, la 1 ianuarie 2014,conform Institutului Național de Statistică.

De la o populație de 32.206 persoane în anul 1990, efectivul populației stabile s-a diminuat în medie cu 0,47% anual, ajungând la 28.660 în anul 2014. Așadar, la 1 ianuarie 2014, populația stabilă era cu 11,01% mai redusă decît în anul 1990. Localitățile urbane de la nivel județean care au avut o rată medie anuală de creștere pozitivă au fost: Vaslui (0,33%), Negrești (0,39%) și Murgeni(0,04%). O caracteristică generală din punct de vedere demografic a mediului urban și rural din România este trendul descendent al populației, fenomen la care a contribuit atât scăderea drastică a natalității, cât și migrația populației în străinătate.

Densitatea demografică a populației în Municipiul Huși este de 447,95 locuitori/km2. Municipiul Huși este al treilea oraș din județul Vaslui, din punctul de vedere al efectivului populației stabile la 1 ianuarie 2014, după Municipiul Vaslui și Municipiul Bârlad.
Municipiul Huși este situat în sud-estul Depresiunii Huși, parte componentă a Podișului Central Moldovenesc, ce se încadrează în Podișul Bârladului, ca diviziune a Podișului Moldovei din nord-estul României, la o altitudine de 70-120m. Depresiunea Huși s-a format printr-un lung proces de eroziune, după retragerea apelor Mării Sarmatice, în postglaciar. Ca formă de relief, depresiunea Hușilor este înconjurată de dealuri: la nord dealurile Lohan, Şara, Rotundoaia și Corni; la est dealurile Dric și Galbena; la sud dealurile Voloseni, Vulpe și Rusca; la vest dealul Dobrina. Municipiul este străbătut de pârâul Huși și înconjurat de dealuri ocupate cu podgorii.

Clima Municipiului Huși este temperat continentală, specifică Europei Răsăritene, cauză a circulației atmosfereiși a unghiului de incidență a razelor solare cu suprafața orizontală a terenului la solstiții și echinocții. În medie, luna iulie atinge maxima absolută de 35,5°C și minima absolută de 10,3°C. În luna ianuarie, media maximă absolută este de +8,62°C, iar minima absolută este de – 20,36°. Cea mai ridicată temperatură, 40,2C° în orașul Huși s-a înregistrat la 3 iulie 1938, iar cea mai scăzută temperatură, -29,1°C s-a înregistrat în 1937, la 1 februarie. Orașul Huși este caracterizat, în general, prin veri calde cu temperaturi medii de 19°- 21°C în luna iulie și ierni aspre, cu
temperaturi medii de -3°C până la -6°C în luna ianuarie.
Amplitudinea medie anuală are o valoare de 25°C. Șapte luni din an au temperatura medie lunară sub +10°C, iar temperatura medie anuală e cuprinsă între +8°C și +9,5°C. Precipitațiile atmosferice sunt, în medie, de 581,5 mm/an, cu variații reduse în plus sau în minus. Extremele au atins minima de 215,3 mm/an, în anul 1939, și maxima de 888, 2mm/an, în 1940.

Arealul în care este încadrat municipiul Huși are o faună relativ variată (mistrețul, pisică sălbatică, mai rar lupul). Se întâlnesc și animale cu blana prețioasă: vidra, bizamul și câinele enot. În zona de stepă și silvostepă se întâlnesc: rața sălbatică, lișița, găinușa de baltă. Fauna piscicolă este mai bogată în apele și bălțile Prutului: crapul, șalăul, știuca, plătica, mreana, cleanul, scobarul, somnul, linul, carasul și bibanul.