Economie

Localizarea municipiului în centrul unei zone viticole, face din Huși un important centru de vinificație. Industriile principale dezvoltate în Huși sunt cea constructoare de mașini-unelte și de utilaje pentru industria alimentară, industria pielăriei și încălțămintei, industria alimentară (băuturi alcoolice, conserve de legume și fructe, preparate din lapte, băuturi răcoritoare, preparate de panificație, etc.), industria prelucrătoare a lemnului (fabrici de mobilă), materiale de construcții (cărămizi, teracotă), etc.